DECO CONSTRUCT

a member of DECO group

CZ EN

HLAVNI NADPIS

DOPLNUJICI POPIS

DECO CONSTRUCT s.r.o. jednatel (CEO):

Ing. arch. Petr Bedrna

bedrna@deco.cz

Autorizované osoby:

Ing. Petr Jurajda | ČKAIT: 0003734

jurajda@deco.cz

Manažer projektů | Inženýrská činnost:

Štefan Gbur

gbur@deco.cz