Skupina DECO

DECO group s.r.o.

IČ: 271 01 410

DECO project s.r.o.

IČ: 044 31 545

DECO construct s.r.o.

IČ: 086 98 431

DECO development s.r.o.

IČ: 097 45 092

|  Projektové řízení

 

|  Urbanismus - Architektura - Projekce

 

|  Stavební činnost

 

|  Realizace projektů

 

Kontakt

Sídlo společností

Kancelář

Telefon

E-mail

Klientský vstup →

|  Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

|  Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2

|  +420 241 444 100

|  info@deco.cz